Máte kamerový systém ?
Tohle byste měli vědět !

Bezpečnostní kamery jsou dnes dostupnější než kdy dříve. Je to jeden z velkých pomocníků ochrany svého majetku. Jejich instalace a používání má ale jistá omezení, které je nutné dodržovat.

Základní zásady používání

Zákon v České republice chrání všechny osoby, které se mohou dostat do záběru kamery – kolemjdoucí, návštěvy, sousedé, apod. Kamera proto vždy může snímat pouze soukromý objekt a nesmí snímat veřejné komunikace, domy a zahrady sousedů. Některé systémy dnes dokáží definovat oblasti, které bude kamera sledovat. V praxi to znamená, že pokud zorné pole kamery přesáhne hranici pozemku, část záběru se skryje.

Jak je to se záznamem ?

Kamerový systém může fungovat dvojím způsobem. Pokud máte kamerový systém, kde nedochází k ukládání záznamu, jedná se pouze o monitoring a instalace není podřízena Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podléhá pouze občanskému zákoníku a Listině základních práv a svobod.

Pokud se ale používají kamery se záznamem, musíte mít svolení dané osoby. Výjimkou je pořízení záznamu za účelem zájmu ochrany osob a majetku. Pokud tedy sbíráte záznamy ze  svého soukromého objektu, žádné svolení nepotřebujete. Vhodné je ale na přítomnost kamerového systému upozornit alespoň štítkem na plotě. 

 

Pokud bychom to měli celé shrnout

Obecně platí, že kamery pro osobní použití za účelem ochrany soukromého majetku mohou být umístěny v bytě (nikoliv na společné chodbě), v rodinném domě, na zahradě nebo jinde na pozemku rodinného domu, s limitovaným výhledem na veřejné prostranství nebo na hranice sousedního pozemku. V rámci ochrany majetku lze také uchovávat záznam z těchto kamer.

Sdílet :